top of page

Uživatelský manuál

Aplikace

Aplikace Training lights je dostupná na obchodech Google Play a App Store. Stáhnout si ji můžete naskenováním QR kódu vpravo nebo pomocí odkazů níže.

Ovládání pásku

Červené tlačítko - Slouží k vypnutí pásku. Po stisku tlačítka by měly všechny diody na pásku probliknout červeně pro signalizaci vypnutí pásku.

Zelené tlačítko - Slouží k zapnutí pásku. Po stisku se na jedné straně pásku rozsvítí diody. Počet diod indikuje číslo pásku pro naposledy spárované zařízení, nemusí to tedy nutně znamenat, že pod tímto číslem ho budete používat i vy .

Modré tlačítko - Slouží pro uvedení pásku do párovacího módu. Tlačítko je potřeba dlouho podržet, po chvíli se pásek rozbliká modře a v tuto chvíli se pásek může spárovat s jakýmkoliv zařízením s aplikací Training lights. Po spárování je pásek přiřazen danému telefonu a nelze se připojit z jiného, dokud jej znovu neuvedete do párovacího režimu.

artofoto-6066.jpg
tl_home.PNG
tl_connect.PNG
tl_connected.PNG

Připojení pásků k aplikaci

Příprava
1

Zapněte všechny pásky, které chcete používat pomocí zeleného tlačítka

2

Otevřete aplikaci a přejděte do části “Připojte pásky” stiskem tlačítka indikujícího stav připojení pásků. 

3

V aplikaci vidíte dostupné pásky dle jejich stavu
(druhý screenshot v pořadí)


Moje pásky - pásky, které máte spárované s aplikací.

Ke spárování - pásky, které jsou v párovacím režimu a jsou připraveny pro párování.

Nespárované pásky - první připojení

Pro první připojení k aplikaci je potřeba pásky nejprve spárovat. Pásky je možné spárovat pouze s jednou aplikací zároveň. V případě, že chcete pásky připojit k jinému zařízení musítě pásky vždy přepárovat.

Pozor - v případě, že nemáte pásek uvedený v párovacím režimu nebo jej nemáte již spárovaný s aplikací, daný pásek se vám v aplikaci nenabídne.

Proces párování:

 1. Podržte modré tlačítko na pásku, čímž ho uvedete do párovacího módu.

 2. V aplikaci byste měli vidět kartičku tohoto pásku v části “Ke spárování”.

 3. Stiskem ikony “+” pásek spárujete s aplikací.

 4. Nyní je pásek spárovaný s aplikací a měli byste vidět kartičku daného pásku v části “Moje pásky”.

 5. Tato fáze je v procesu připojování ta nejkritičtější. Pokud by Vám některá z částí nešla ani po více pokusech dokončit, nejprve zkuste pásky či aplikaci restartovat a projít procesem znovu. Kdybyste i přes to nebyli schopni pásky připojit, kontaktujte naši podporu.

Proces připojení:

Předpokladem je, že všechny pásky jsou spárované - kartičky všech pásků vidíte v části "Moje pásky".

 1. Připojte pásky stiskem tlačítka "Připojit".

 2. Po připojení se každému pásku přiřadí číslo, které je znázorněno počtem rozsvícených diod na daném pásku.

 3. Na obrazovce můžete vidět všechny připojené pásky a stavy jejich baterií.
  (třetí screenshot v pořadí)

 4. Nyní jsou pásky připojené k aplikaci a můžete je začít ovládat.

Upozornění!

Hlavní pásek jako jediný komunikuje s aplikací a ovládá všechny ostatní pásky. Pokud se tento pásek odpojí, celé připojení spadne a bude nutné ho obnovit.

Nabíjení

Jak nabíjet?

Pro nabíjení baterie slouží Micro USB konektor na pásku vedle tlačítek a přiložené kabely, které umožňují nabíjet až 4 pásky zároveň.

Pro maximální výkon použijte adaptér s proudem minimálně 2A.

Jak poznám, že se pásky nabíjí?

Pásek se nachází v nabíjecím režimu, pokud diody indikující číslo pásku blikají (oranžově - baterie se nabíjí, zeleně - baterie je plně nabita).

Kde zjistím stav baterie?

Kolik procent baterie jednotlivým páskům zbývá můžete zjistit v aplikaci po jejich připojení. Tento ukazatel funguje správně pouze pokud se zrovna pásky nenachází v nabíjecím režimu.

artofoto-6056.jpg
tl_manual2.PNG

Manuální ovládání

Pásky můžete ovládat manuálně. Jedná se o jednoduchou intuitivní variantu ovladače, kde pro každý pásek existuje v aplikaci jedno tlačítko. Tlačítkům můžete změnit barvu nebo číslo pásku, který se po stisku rozsvítí danou barvou. Na manuální ovladač se dostanete z úvodní obrazovky aplikace.

Automatické ovládání

Druhou možností, jak můžete pásky ovládat, jsou automatické tréninky a dostanete se na ně taktéž skrze domovskou obrazovku.

Tyto tréninky si předem připravíte či využijete předpřipravenou šablonu a později kdykoliv spustíte. Výhodou této možnosti je, že aplikace automaticky posílá pokyny páskům a vy se tak můžete plně soustředit na svou práci. 

Konfigurace

Trénink si nakonfigurujete přidáváním kartiček různých událostí pomocí tlačítka "+" a tím vytváříte sekvenci. Kolikrát se má sekvence provést či délku prodlevy mezi jednotlivými sekvencemi můžete změnit na obrazovce nahoře. Dle typu události u ní nastavujete pásky, jakých se událost bude týkat, barvu, kterou budou pásky svítit, nebo délku trvání dané události.

 

Typy událostí jsou:

 • Blik - Rozsvítí se všechny pásky, které v kartičce označíte.

 • Náhoda - Aplikace náhodně vybere jeden z označených pásků a ten se rozsvítí.

 • Pauza - Doba, po kterou jsou pásky zhasnuty.

Vhodné pro upozornění hráčů k přípravě na úkon.

 • Příprava - Všechny pásky se plně rozsvítí a po dobu, kterou v kartičce nastavíte, se pomalu snižuje jas až do úplného zhasnutí pásků.

Upozornění

Při spuštění tréninku je vhodné mít připojený stejný počet pásků, pro který je trénink určen, jinak Vám nebude dobře fungovat. 

tl_automatic.PNG
TrainingLights_logo_PNG_transp (3).png
bottom of page